Distančniki

Distančniki se uporabljajo kot pomoč pri zasteklitvi oken in vrat.

Izdelujemo različne širine plastičnih distančnikov: 10, 20, 24, 28, 30, 32 mm, 36mm in 40mm vse dolžine 100 mm, kar zahteva DIN standard.

Distančniki imajo tudi različne debeline: 2, 3, 4 in 5 mm, ki jih razlikujemo po barvi, saj ima vsaka debelina svojo barvo.

Pakiranje in dostava distančnikov po dogovoru z odjemalcem - kupcem.

V dogovoru z odjemalci - kupci lahko razvijemo tudi nove izdelke.


Certifikati