Plastična ambalaža

Plastična ambalaža i proizvodi

Plastična ambalaža, prehrambena industrija: posudice za pakiranje prehrambenih artikala i posudice za pakiranje različitih proizvoda.

Svi proizvodi su izrađeni od zahtjevnih materijala s atestima za potrebe korisnika. Pakiranje i dostava ambalaže u dogovoru s naručiteljem - kupcem.

U dogovoru s naručiteljima - kupcima možemo razviti i nove proizvode.


Certifikati