Plastična embalaža

Plastična embalaža za živilsko industrijo

Plastična embalaža, živilska industrija: posodice za pakiranje prehrambenih artiklov in posodice za pakiranje različnih izdelkov.

Vsi artikli so izdelani iz zahtevanih materialov z A-testi za potrebe odjemalcev.

Pakiranje in dostava embalaže v dogovoru z odjemalcem - kupcem.

V dogovoru z odjemalci - kupci lahko razvijemo tudi nove izdelke.


Certifikati